Ramon Llull Journal of Applied Ethics

Journal Description

Basic information

 

 

El Ramon Llull Journal of Applied Ethics és una revista de caire acadèmic dedicada a la publicació d'articles originals i inèdits sobre ètiques aplicades, que són seleccionats a través d'un procés de revisió per parells realitzada per avaluadors externs. Va ser creada l'any 2010 i es publica una vegada a l'any. La publica la Càtedra Ethos amb la col·laboració de l'Institut Borja de Bioètica, ambdós pertanyents a la Universitat Ramon Llull, a Barcelona. La seva publicació en anglès respon a la voluntat d'internacionalitzar el coneixement generat a Catalunya, així com ser un punt de trobada internacional per a debatre els principals temes que tenen a veure amb el món de l'economia, els sistemes socials, les organitzacions i les diverses professions, que són estudiades des del punt de vista de l'ètica amb la voluntat d'establir ponts entre la filosofia i aquestes àrees de desenvolupament humà. En aquest sentit, la revista pretén contribuir al debat actual en aquestes disciplines des del rigor i la qualitat.

Scope of the journal: Ramon Llull Journal of Applied Ethics only publishes original articles that are aimed at relating ethics to the different areas of public life. Economic and social systems, organisations and professions are studied from an ethical point of view in order to spread the practical dimension of philosophical discourse. Applied ethics offer a new opportunity to continue thinking about the fundamentals, processes and consequences that determine the social sphere and, in this sense, the Journal aims to contribute to current debate by offering quality and academic rigour.

 

 

ISSN: 2013-8393 (print) ; 2229-578X (online)

Coverage

 

 
The Globethics.net library contains articles of Ramon Llull Journal of Applied Ethics as of vol. 1(2010) to current.
 
 

Copyright/License

 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
 

 

Website of Ramon Llull Journal of Applied Ethics

Subjects GlobeEthicsLib

 • Глобальная этика
 • Политическая этика
  • Этика политических систем
  • Управление и этика
 • Экономическая этика
  • Деловая этика
  • Этика экономических систем
  • Трудовая / профессиональная этика
 • Культурная этика
  • Этика медиа / коммуникаций
 • Этика сообщества